Giỏ hàng trống

VẮC XIN COMBO

CHƯƠNG TRÌNH GÓI VẮC XIN CHO BÉ
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16/04/2020
GÓI VACCIN Hexaxin-Rotarix

Gói Số 1:


 

Gói Số 2:


 

Gói Số 3:

 

Gói Số 4:


 

Gói Số 5:


 

Gói Số 6:


 

Gói Số 7:


 

Gói Số 8:


 

Gói Số 9:

   

    Mọi thông tin xin vui lòng gọi:

Hotline: 0967.016.246 - 0917.847.855

 

 

 

0967 216 046